HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 068572421e3999eec9c72f5db3b79f85

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top