HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 067483ce056418809105b473097b19af

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top