HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 066708cb42ec4f2011d0d47274ca3cfe

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top