HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 05f3624bcad8596df965e307bf682c20

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top