HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 04e7cb1ad7312da428d16dbbea14a87c

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top