HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 0487befebde771074bcde7a8798ca2ba

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top