HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 04454b85eb78251376669e7a0bed09b7

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top