HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 03ffea98e3be5a3c2119b0b61536ed87

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top