HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 03d7b27e34bb5f7de47cadba93606bfc

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top