HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 039da42bf0161fae5f40ad45bd8accee

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top