HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 029774d32e689d6a9c41a0b1c2687a5b

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top