HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 020a128f89452c13fc4056542f48849c

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top