HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 01b9f6c723743dc48022525da6f6cc93

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top