HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 01b234c4730613dcb8a62a6a25e72fbf

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top