HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 01195e5233aa8b3c1a16a58194ffdb45

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top