HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 00ff630023edbfce3c36105a04c87c0e

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top