HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 00591228981a6062fbf8304e29047edc

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top