HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 0042468e87be011177c4a63a41f7a0d7

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top