HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 002f41a515f0f6a4639704fe12cabd11

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top