HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 00162b41427020ea21d957cdbd4ae3f0

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top