Bạn đang giải

HẾT TRẬN

Bỏ cuộc Đi lại

Xếp cờ Chơi lại

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết bên dưới.

80 ván cờ đang thi đấu

131 thế cờ đặc sắc

Kim môn đãi lậu
Kim môn đãi lậu
Khương công điếu vị
Khương công điếu vị
Ngư hãi nguyệt câu
Ngư hãi nguyệt câu
Ngoại nhương tứ di
Ngoại nhương tứ di
Thất mã bình hồ
Thất mã bình hồ
Trực tạo trúc sở
Trực tạo trúc sở
Sĩ mã như vân
Sĩ mã như vân
Tứ diện tuyền nhiễu
Tứ diện tuyền nhiễu
Đăng cao lý hiểm
Đăng cao lý hiểm
Tự tây tồ đông
Tự tây tồ đông
Dã mã vũ phong
Dã mã vũ phong
Tấn công thoái thủ
Tấn công thoái thủ

Giải bàn cờ

Quảng cáo

Shopee

Bình luận

Top