Bạn đang xếp

Tải bàn cờ thế

HẾT TRẬN

Game

Giải cờ thế

Lưu bàn cờ Xếp lại

Thách đấu

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết bên dưới.

bảy mươi tư ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

pm1 # 1112 Ngoc Minh # 1115 Hoang_TH Tới lượt Đen đi
123abc # 262 quy vu # 1137 maikim96 Tới lượt Đen đi
an # 1118 Thư # 864 long chen Tới lượt Đỏ đi

chín mươi lăm ván cờ đã đấu xong

một trăm bốn mươi mốt thế cờ đặc sắc

Thủ biên cáo qui
Thủ biên cáo qui
Khai song yêu nguyệt
Khai song yêu nguyệt
Ngũ bá tranh hùng
Ngũ bá tranh hùng
Thanh đình điểm thủy
Thanh đình điểm thủy
Trầm ngư lạc nhạn
Trầm ngư lạc nhạn
Hồng môn toái đẩu
Hồng môn toái đẩu
Phan viên ngọa triệt
Phan viên ngọa triệt
Long châu cạnh độ
Long châu cạnh độ
Đan sơn khởi phụng
Đan sơn khởi phụng
Binh mã xuất tái
Binh mã xuất tái
Kim môn đãi lậu
Kim môn đãi lậu
Khương công điếu vị
Khương công điếu vị

Quảng cáo

Shopee

Bình luận

Top